Доклад за създаване на комисия за ревизия на общинските дружества с участието на медии