Доклад за връщане цената на билетчето в градския транспорт на 1 лев