Отговор на метрополитен за инцидентите станали на територията на метростанциите в София.