Отговор на питане за налични терени с подходящ статут за провеждане на любителски автомобилни състезания