Отговор на питане за неоснователно спиране на обществена поръчка в ЦГМ