Отговор на питане за поставяне на скоба след паркиране на граждани пред собствен гараж