Отговор от УМБАЛСМ „Пирогов“ на мое питане за постъпили граждани в травматология в следствие на падане поради непочистени тротоари