Питане за наличните общински терени с подходящ статут за провеждане на любителски автомобилни състезания