Питане за наложените санкции на фирми работещи по снегопочистването Януари 2017