Питане за планираното в ПУП за сградата на „Син Сити“