Питане за разходите в ЦГМ за гориво, консумативи, външни услуги и други