Общинският съветник Стефан Марков отправи официално питане до директора на Дирекция ПП „Витоша“ Снежана Петрова заради нефункциониращ параклис до хижа Алеко. Постройката е разположена по пътя към „Голи връх“ – в непосредствена близост до хижа „Алеко“.

При посещение в парка миналия месец на Марков му е направило впечатление, че тази постройка очевидно е нефункционираща. В последствие, при проверка, той е установил, че за въпросната постройка е бил подаден сигнал на 16.11.2017 г. от Асоциацията на парковете в България.

Неизползването на тази постройка по предназначение подтикна Стефан Марков да отправи няколко въпроса до директора на Дирекция ПП „Витоша“. Затова общинският съветник Стефан Марков попита Снежана Петрова дали е бил разрешен строежът на параклис на посоченото място, съгласно заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти.

На второ място, Марков се интересува какви са причините параклисът да не бъде ползван по предназначение. Общинският съветник иска да разбере дали е възможно този параклис да бъде въведен в експлоатация и да бъде използван от хората.

„Добре е да заработи този параклис за всички вярващи хора, които обичат планината. Въпреки приключването на зимния и ски сезон, лятото Витоша също е доста посещавана и е добре да се назове причината този параклис да не работи и да се направи необходимото, за да бъде отворен за гостите на планината“, счита Стефан Марков.