Ремонтът на бул. „Дондуков“ започна и е ясно, че павета ще има, но кой ще носи отговорност пред собствениците, че решението отново не е съобразено с тяхното мнение, а шумът няма да бъде намален.

Това трябва да е министърът на културата, който без да отчита множеството проведени обществени обсъждания с граждани и организации и постигнатия консенсус, наложи обратно решение, коментира Стефан Марков, общински съветник от ДБГ от РБ.

Министър Банов не дойде на нито едно обществено обсъждане в Столична община, а след това реши да прави собствено. Това е обидно отношение към всички хора, които са работили върху проектите месеци наред, добави той.

Марков иска от министъра на културата за да получи оценката от НИНКН, както и заповедта на министъра за обявяване на паветата за културна ценност, за да е ясно на какво основание е взето решението.

Не бих искал да допускам, че това е опит за евтин ПР, за да се отклони вниманието от важните за културата в този момент дейности като съхраняване на културните паметници.